Update 24 maart 2021:

 

Coronamaatregelen

Naar aanleiding van het coronavirus (COVID-19) zijn ook wij genoodzaakt maatregelen te treffen om zowel uw gezondheid als die van onze medewerkers te beschermen. Wij houden ons daarbij aan de richtlijnen van de FOD Gezondheid. Daarom willen wij graag uw aandacht voor onderstaande punten:

 

 • Wij werken uitsluitend op afspraak.
 • Meld u aan bij de hoofdingang/receptie (en dus niet in de werkplaats).
 • Draag steeds een mondmasker.
 • Houd 1,5 meter onderlinge afstand, ook buiten.
 • Max. 1 persoon per 10m²
 • Max. 1 persoon (boven 12 jaar) per voertuig.
 • Rijd uw auto indien mogelijk zelf in de werkplaats en volg de aanwijzingen van onze medewerker(s). Zo vermijden we elk contact met het interieur van uw auto.
 • Wacht tijdens de werken bij voorkeur buiten of in uw auto.
 • Betaal elektronisch.
 • Bij elke vorm van griepklachten, neusverkoudheid, keelpijn of koorts verzoeken wij u om uw afspraak minimaal twee weken uit te stellen.

Specifieke maatregelen kunnen afwijken per Vulco-vestiging, Volg de aanwijzingen van de medewerkers ter plaatse.

 

Wij kijken er alvast naar uit om u veilig in onze bandencentrales te mogen verwelkomen. Een Vulco-vestiging in uw buurt vindt u hier.

 

Denk aan uw eigen veiligheid en aan die van elkaar!

Het Vulco-Team

 

Mise Ă  jour 24 Mars 2021

 

Mesures contre le coronavirus

En raison du coronavirus (COVID-19), nous sommes également contraints de prendre des mesures afin de protéger votre santé ainsi que celle de nos collaborateurs. Nous nous en tenons ainsi aux directives du SPF Santé. Nous souhaitons dès lors attirer votre attention sur les points suivants:

 

 • Nous travaillons uniquement sur rendez-vous.
 • Adressez-vous Ă  l’entrĂ©e principale/la rĂ©ception (et donc pas Ă  l’atelier).
 • Portez toujours un masque buccal.
 • Maintenez une distance sociale de 1,5 mètre, mĂŞme Ă  l’extĂ©rieur.
 • Une personne au maximum par 10m²
 • Une personne au maximum (de plus de douze ans) par vĂ©hicule.
 • Si possible, rentrez vous-mĂŞme votre voiture dans l’atelier et suivez les indications de notre/nos collaborateur(s). Nous Ă©vitons ainsi tout contact avec l’intĂ©rieur de votre voiture.
 • Pendant les travaux, attendez de prĂ©fĂ©rence Ă  l’extĂ©rieur de l’atelier ou dans votre voiture.
 • PrivilĂ©giez les paiements Ă©lectroniques.
 • En cas d’une forme quelconque de symptĂ´mes grippaux, de rhume de cerveau, de maux de gorge ou de fièvre, nous vous demandons de reporter de deux semaines au moins votre rendez-vous.

 

Selon les établissements Vulco, des mesures spécifiques peuvent être différentes. Suivez les instructions des collaborateurs sur place.

 

Nous sommes impatients de pouvoir vous accueillir en toute sécurité dans nos centrales de pneus. Vous trouverez ici l’établissement Vulco le plus proche.

 

Songez à votre propre sécurité et à celle des autres!

 

L’équipe Vulco

 

Update March 24 2021:

 

Corona measures

As a result of the corona virus (COVID-19), we too are compelled to take measures to protect your health as well as that of our employees. This means we adhere to the FPS Public Health guidelines. That is why we would like to draw your attention to the following points:

 

 • We only work by appointment.
 • Report at the main entrance/reception (and so not in the workshop).
 • Always wear a facemask.
 • Keep a distance of 1.5 metres, also outside.
 • Maximum one person per 10m²
 • Maximum one person (over twelve years of age) per vehicle.
 • If possible, drive your car yourself into the workshop and follow the instructions of our employee(s). This way we avoid any contact with the interior of your car.
 • Wait outside or in your car during the work.
 • Pay electronically.
 • In the event of any type of flu symptoms, nasal cold, sore throat or fever, we ask that you postpone your appointment for at least two weeks.

 

Specific measures may vary from one Vulco store to another. Follow the instructions of the employees at the location.

 

We look forward to welcoming you safely in our tyre centres. You can find a Vulco store near you here.

 

Think of your own safety and that of others!

 

The Vulco Team