LANGUAGE:

Continental Cycling Heroes

Continental Cycling Heroes

 

 

 

 

 

Elke consument* die vanaf april t.e.m. augustus minstens 2 Continental autobanden koopt, kan zijn aankoopbewijs insturen op de actiesite www.continental-fiets.be en krijgt vervolgens:

 

 

 

- 2 gratis inschrijvingen voor een fietstocht naar keuze van de Continental Cycling Heroes Tour (waarde €30) die u per e-mail ontvangt.

 

- een pakketje met handige fietsgoodies (waarde €30) dat u thuisgestuurd krijgt

 

 

*alleen particulieren

 

 

Vraag hier uw fietsgoodies aan! 

 

 
Algemene voorwaarden
 • Actievoorwaarden

  Artikel 1: Organisator

  De promo-actie van Continental wordt georganiseerd door Continental Benelux BVBA / SPRL, met maatschappelijke zetel te 4040 Herstal, Parc Industriel des Hauts Sarts, 1er Avenue 44, België (hierna te noemen: “Continental”).

   

  Artikel 2: Actieperiode en deelnemers

  De actie begint op 2 april 2018 om 9u en eindigt op 31 augustus 2018 om 23u59 of vroeger wanneer het maximum aantal registraties bereikt is (zie art. 3.3). De actie staat enkel open voor fysieke personen, die minstens 18 jaar zijn. Uitgesloten zijn:

  1. de personeelsleden en medewerkers van de organisator (art. 1);
  2. de personeelsleden en medewerkers van de bedrijven die verbonden zijn aan de organisator;
  3. de personeelsleden en medewerkers van de promotieagentschappen;
  4. B2B-fleetowners;
  5. Leasingrijders;
  6. de op hetzelfde adres gedomicilieerde gezinsleden van de personen die tot één van de groepen behoren die van de actie uitgesloten zijn.

   

  Door deel te nemen aan de actie, verklaren de kandidaten grondig kennis genomen te hebben van dit reglement. Continental staat in voor een eerlijk verloop van de actie.

   

  Artikel 3: Deelname en inschrijvingsvoorwaarden

  3.1

  De actie is toegankelijk op de website www.continental-fiets.be Om geldig deel te nemen moet de deelnemer zijn/haar persoonlijke gegevens correct invullen via deze website.

   

  3.2

  Iedere particulier die minstens 2 Continental autobanden heeft aankocht bij één van onze verdelers in België of Luxemburg, kan een pakket fietsgoodies & twee inschrijvingen voor een rit uit de Continental Cycling Heroes Tour krijgen. Bijkomende deelnames zullen niet opgenomen worden in de lijst met geldige deelnames. 

   

  Deelnemers dienen hun factuur uiterlijk 31/08/2018 om 23u59 in te sturen via de website, bereikbaar via www.continental-fiets.be

   

  3.3.

   

  Er wordt voor maximaal 1.000 registraties een pakket fietsgoodies & twee inschrijvingscodes opgestuurd. Dit zal zichtbaar zijn op de website met een teller die aftelt naarmate de aanvragen binnenkomen.

   

  3.4

  Iedere persoon kan slechts één enkele keer geldig deelnemen aan de actie, namelijk met unieke persoonlijke gegevens. Bijkomende deelnames zullen niet opgenomen worden in de lijst met geldige deelnames. Eenzelfde deelnemer mag niet deelnemen met meerdere e-mailadressen en postadressen. Slechts één promopakket wordt toegekend per identiek postadres.

   

  3.5

  Continental behoudt zich het recht voor om frauduleuze deelnames te verwerpen of te beperken tot één enkele geldige deelname, zonder zich hiervoor te moeten verantwoorden.

   

  Artikel 4: Doel en prijzen van de actie

  Iedere particulier die minstens 2 Continental autobanden heeft aankocht bij één van onze verdelers in België of Luxemburg, kan een pakket fietsgoodies & twee inschrijvingen voor een rit uit de Continental Cycling Heroes Tour krijgen.

   

  Via de website kunnen kopers een kopie van de aankoopfactuur opladen. De firma Desk Services B.V. zal daarna in opdracht van Continental de twee inschrijvingscodes overmaken. De firma Sepia NV zal u de fietsgoodies bezorgen, mits uw aanvraag goedgekeurd werd.

   

  Artikel 5: Uitkering van de inschrijvingscodes & fietsgoodies

  5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze tijdens de actieperiode, genoemd in artikel 2, de in de actievoorwaarden genoemde handelingen uitvoeren, hebben recht op de verschuldigde inschrijvingscodes & fietsgoodies.

   

  5.2 Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, zal verwerking & het versturen van de fietsgoodies ca. 30 werkdagen in beslag nemen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag. Afhankelijk van het aantal aanvragen, de kwaliteit van de ingevoerde gegevens of andere factoren kan dit echter langer duren.

   

  Artikel 6: Rechten Continental

  6.1

  Continental behoudt zich het recht voor te allen tijde een deelname aan de actie te beëindigen indien een deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Continental hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

   

  6.2

  Continental behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Continental daarvoor verantwoordelijk zal zijn.

   

  6.3

  Continental is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met:

  • onleesbare en/of niet complete facturen;
  • beschadigde post;
  • het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

   

  6.4

  De beslissingen van Continental kunnen niet betwist worden, wat ook de reden is. Er wordt geen correspondentie (per brief, mail en/of telefoon) gevoerd over het reglement, de organisatie en/of de winnaars van de wedstrijd. Elke bijkomende communicatie en/of publicatie met betrekking tot de actie valt onder de artikels van het wedstrijdreglement.

 
Een afspraak vastleggen

Vind uw Vulco en maak een afspraak